Förtjänsttecken

Grad Mottagare År Motiv
Öv Ingvar S Klang 1994 Profilerat Värmlandsbrigaden
Öv 1 Sven H Magnusson 1994 Stort arbete för Värmlandsbrigaden
Mj Carl-Henrik Dyegård 1995 Arbete med BA 06
Öv Tommy W Johansson 1996 Chefskap under BA 06
Lt Kjell Magnusson 1997 Stort arbete med datoriseringen
Col Andrew McKay 2000 Chef KSOB
Öv Antti Lankinen 2000 Vänförband Norra Karelens Brigad
Lt Jim Carlsson 2000 För räddande av en soldats liv
Col Andrew Jackson 2000 Ny chef KSOB
Mj Stefan Larsson 2000 För idogt arbete före nedläggningen
Öv Björn Tomtlund 2000 Gott arbete med avvecklingen av IB 2
Mj Håkan Gran 2000 Arbetet med Baltic Eagle
Mj Bengt Fransson 2010 Bevarandet av regementets positiva eftermäle
Övlt Christian Braunstein 2011