Aktuellt

 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

  2017-05-03

  Officerskåren

  Verksamhetsplanen innehöll årsmöte, officerskårens resa till Polen och lillejul.

  Styrelsen har genomfört sex protokollförda möten.

  Årsmötet genomfördes under sedvanliga former på Brigadmuseum.

  Den 29 juni påbörjades resan till Polen. Efter månader av planering, ett flertal kontakter med resebyrån och en rekognoseringsresa under 2015 så var det äntligen dags för officerskårens femte utlandsresa. Det var 49 förväntansfulla medlemmar som möte upp under dagen. Huvuddelen av resenärerna klev på i Karlstad, några anslöt i Kil och någon anslöt i Arvika. En viktig programpunkt under resan var att hedra våra kamrater som deltagit i slaget vid Kliszów år 1702. Resan inleddes i Warszawa och avslutades i Krakow. En vecka senare var officerskåren åter på svensk mark. En reserapport sammanställs och kommer att utsändas till resans deltagare. Planering för ny resa under 2018 har påbörjats.

  Lillejul genomfördes den 17 december med 49 deltagare. Hemvärnsbataljonen stod för värdskapet. Vi träffades i Odd Fellows lokaler och bjöds på en lurig tipspromenad som avslöjade våra begränsade kunskaper om hemvärnet. Intet öga eller strupe var torr! Som alltid bjöd vår "klubbmästare" Nils-Erik till ett julbord där inget saknades! Lillejul bildade en bra slutvinjett på året, stämningen var hög och alla såg fram mot kommande lillejular. Nästa gång är det åter Vargarna som håller i taktpinnen.

  Hemsidan har varit något inaktiv under 2016, bättring utlovas. Styrelsen rekommenderar medlemmarna att besöka hemsidan med tätare intervaller. Huvuddelen av officerskårens information delges numer på hemsidan.

  Officerskårens kvarvarande samlingar och ägodelar förvaras som tidigare i låst utrymme i Svinbäcksberget. Några av chefsporträtten, den stora Bror Lind tavlan med Trossnäsmotiv, två mindre Bror Lind tavlor, kvarvarande delar av officerskårens/museiföreningens bibliotek, vissa möbler och prissamlingen samt en del möbler har deponerats i Brigadmuseums lokaler. Ägodelarna i Svinbäcksberget omfattar nu i huvudsak kvarvarande regementschefsporträtt, den stora O W Nilssons tavla ”gata i Trossnäs” (hänger nu i hemvärnsgårdens lektionssal) och några möbler. Officerskårens två örnar finns nu deponerade i Brigadmuseums lokaler. Arbete har påbörjats som syftar till att undersöka möjligheterna att avyttra fler av kårens ägodelar då framtida förvaringssvårigheter kan förutses. Medlemmarnas uppfattning i frågan har inhämtats genom en enkel enkätundersökning. Frågan är dock kontroversiell då föremålens ägarskap inte är helt tydlig, blanda annat har huvuddelen av biblioteket redan i samband med regementets flyttning till Kristinehamn överförts till den dåvarande museiföreningen. En utredning med representanter från officerskåren och museiföreningen har genomförts och bifogas som en bilaga till årsmötesprotokollet.

  Antalet betalande medlemmar var 124 den 31 december 2016.

  Enskilda kassan

  Styrelsen ansvarar för den enskilda kassan enligt dess stadgar. Kassan förvaltas dock av en direktion, bestående av en ordförande, två ledamöter och en redogörare.

  Styrelsen framför sitt tack till alla som under perioden medverkat i kårens aktiviteter.

  Styrelsen

« Tillbaka | Visa alla nyheter »