Aktuellt

  • STYRELSENS FÖRSLAG TILL GENOMFÖRANDE AV EN RESA I SLUTET AV JUNI 2018

    2017-05-03

    Officerskårens styrelse föreslår att föreningen genomför en resa till Baltikum och norra Polen med slaget vid Düna 1701 och om möjligt besök i Kaliningrad som höjdpunkter. Resan skall till del finansieras med medel från enskilda kassan. Styrelsen föreslår att resan totalt understöds med maximalt 50 000 kronor fördelat på högst 2 000 kronor per deltagare. Finansieringen utformas så att deltagarna betalar huvuddelen av resans kostnad.

« Tillbaka | Visa alla nyheter »