Aktuellt

 • Att bevaka HMS Karlstad

  2014-09-11

  Här kan du ta del av 1:e Sg Henrik C ur 191. Insatskompaniet:s berättelse om uppdraget att bevaka HMS Karlstad vid besöket i Karlstad tidigare i vintras.

  Här hittar du berättelsen.

 • Fartygschefen orienterar

  2014-05-11

  HMS Karlstad

  Vi avslutade året 2013 på det bästa tänkbara sätt, med besök i ”hemstaden”. Jag hade sedan jag mönstrade på som fartygschef (FC) verkat för att ett besök till Karlstad är ett måste. Jag har väl inte riktigt trott att jag som FC skulle få uppleva det men tack vare att ett antal omständigheter och positiva krafter kunde samverka lyckades vi kombinera provturer på västkusten med ett besök!

  Då det var osäkert in i det sista om det skulle bli av var vi tvungna att hålla kretsen av invigda till ett minimum och informera på bredare front i ett sent skede. Det var fantastiskt roligt att få uppleva det intresse och engagemang Hemvärnets Örebro och Värmlandsgrupp, Flottans Män Karlstad, Karlstad kommun, Värmlands länsstyrelse, Värmlands regementes officerskår, Karlstadsborna med flera visade under den första helgen i december. Under helgen passerade ca 1000 Värmlänningar fartyget vilket är ett fantastiskt resultat med tanke på att vi informerade i ett sent skede. Det enda som grämer mig var att vi inte hade fått foldern: ”Marinens utveckling” att dela ut, här finns en länk för den som vill förkovra sig.

  Att vara sjöofficer är ett omväxlande jobb: under fredagen hade jag en möjlighet att träffa den lokala pressen för att senare på kvällen genomföra en VIP-visning med cocktailbjudning. På lördagen hjälpte jag till att blåsa upp ballonger och fixa inför den allmänna visningen. På eftermiddagen fick jag möjlighet att gå på hockeyderby: FÄRJESTAD (vinst mot Örebro), att avsluta matchbesöket med att få vara med nere på isen för att dela ut supporterklubbens pris till bäste spelare är stort!

  Kvällen avslutades med en gemensam mässmiddag varefter flera ur besättningen passade på att bekanta sig med Karlstad ”by night”. På söndagen visade vi herrar och några damer från Flottans Män, rikets modernaste stridsfartyg. Det var en mycket stolt och glad FC som gick runt i fartyget under helgen och såg hur besättningen med entusiasm visade upp HMS Karlstad för alltifrån femåringar som aldrig sett ett örlogsfartyg till väderbitna Flottans Män.

  Jag tror att det är viktigt att försvarsupplysning sker på fler sätt än genom information på hemsidor och via opinionsbildning på bloggar eller traditionell media. Ibland måste Svea rikes befolkning få en möjlighet att känna och klämma på grejorna! På måndagen kastade vi loss för att genomföra vissa prov med JAS 39 Gripen från F7 på Vänern. Under måndagskvällen slussade vi ner för att ombasera mot örlogshamnen i Karlskrona. Ett resultat av besöket är att HMS Karlstad numera håller rekordet för den Visbykorvett som varit högst, nämligen 44 möh.

  December månad innebar att vi slutförde de sista provturerna och att vi kunde avsluta HMS Karlstads provkampanj. Proverna har varit lyckade och Karlstad har fått möjlighet att provtrycka och verifiera flera för Visbyklassen viktiga system. Det har varit både roligt och utmanande för besättningen under 2013. Vi var till sjöss mer än 50 % av tillgänglig tid, vilket är en mycket bra siffra!

  Den 17 december hade vi en överlämningsceremoni ombord där jag hade möjlighet att tacka personalen från Provturskommandot, FMV personal i Visbyprojektet men framförallt egen besättning för deras insatser under året. Jag passade även på att gör anmälan till Chefen 3. Sjöstridsflottiljen, Kommendör Magnus Jönsson: ”Chefen FF OA , HMS Karlstad klar att lösa uppgift inom Försvarsmakten”.

  Besättningen gick på en välförtjänt ledighet över jul och nyår. Vi bytte en del personal så det var en del nya ansikten som mötte upp i början på januari. Det innebär att vi påbörjade en Tjänstgörings utbildning (TjUt) så att de nya besättningsmedlemmarna lär sig sitt fartyg.

  Utbildningen består av både teori och flera praktiska moment och är obligatorisk för all personal som skall tjänstgöra ombord. Under denna period genomförde vi årsöversyn vilket innebär att exempelvis våra Gasturbiner plockas isär och gås igenom. Ett avancerat fartyg består av många delsystem och även om besättningen genomför underhåll och nyttjar systemen dagligdags behöver vi stöd av kvalificerad underhållspersonal för att årligen se över systemen för att säkerställa att vi kan få ut full effekt av dem.

  Under översynen passar vi ofta på att skicka delar av besättningen på utbildning för att möjliggöra kompetensutveckling. Dessutom måste ett antal obligatoriska utbildningar genomföras, för att få rationalitet i detta försöker vi koordinera utbildningstillfällena med andra fartyg inom flottiljen.

  Tredje sjöstridsflottiljen under året vidareutvecklat en modifierad fartygsutbildning. Det har inneburit att vi genomfört ett par dagars övningar till kaj där vi kopplat ihop fartygen med simulatorer. Vi har spelat in händelser och hot vilket sedan fått en påverkan på fartyget. Exempelvis har fientliga ytstridsfartyg skjutit sjömålsrobot mot fartygen. Dessa robotar har vi sedan försökt att bekämpa men för att ”inre strids-” organisationen skall få övning har vi blivit träffade med skador på fartyget som följd. Dessa skador har förberetts av ”blågula” som satt igång rökmaskiner, stängt av vissa system och placerat ut exempelvis kablage som är skadade och därför måste repareras innan vi återfår funktionalitet i ”utslagna” system. Följden blir att skyddstjänsten ombord får agera så nära verkligheten som möjligt. Dessutom följer de ”blågula” med och noterar hur besättningen löser sina uppgifter och hur vi tacklar problem.

  Det är lärorikt att få feedback från kollegor både på vad vi är duktiga på men framförallt vad vi måste utveckla. Det känns skönt som FC att få ett kvitto på besättningens utbildningsståndpunkt och att få klart för sig var bristerna finns så att vi kan lägga utbildningsresurser på rätt ställen. Denna utbildning ligger till grund för hur övningarna till sjöss läggs upp. Även om man kan komma längre med förberedelser på detta sätt så ersätter det aldrig tid till sjöss!

  HMS Karlstad har med övriga fartyg i flottiljen genomfört ett par övningsperioder: vecka 12 och 13 utanför Blekingekusten, vecka 14 i Gotska sjön och vid Orrbasen för att avsluta vecka 15 i Hanöbukten och längs Blekingekusten. Vi har hunnit med att genomföra artilleriskjutningar mot luft- och sjömål, bedrivit ubåtsjakt mot ubåt och ubåtsjaktmål, ytstridsövningar mot andra korvetter både som ensamt fartyg men också inom förband. Navigationsövningar i Blekinge och St Annas skärgård och RAS (Replenishment At Sea) vilket innebär att man tankar från ett annat fartyg till sjöss.

  HMS Karlstad under RAS moment

  Foto: Försvarsmakten. HMS Karlstad under RAS moment

  Utöver det har vi övat brand, grundstötning, stridsskador och reparationer, sjösatt FRB (Fast Rescue Boat) för att transportera personal och för att öva man överbord. Kort och gott, vi har hunnit öva nästan allt. Det är glädjande att vi har nått goda resultat under denna första övningsperiod vilket gör att jag med tillförsikt ser fram emot 2014. För HMS Karlstads del planerar vi att deltaga i tre större övningar, en innan sommaren, en under tidig höst för att genomföra den sista under senhösten. Utöver det kommer vi att under året bedriva verksamhet både i form av övningar men även övervakning av svenskt territorialhav och svenska intressen till sjöss.

  Jag återkommer under hösten med en uppdatering av vad som hänt ombord HMS Karlstad.

  Fair winds and following seas!

  Johan Spåhl
  Fartygschef
  HMS Karlstad

 • HMS Karlstad på flott besök

  2013-12-02

  HMS Karlstad

  Efter lång väntan anlände så äntligen HMS Karlstad till sin hemstad så att officerskåren kunde överlämna Värmlands regementes standar och en minnestallrik till fartygschefen kommendörkapten Johan Spåhl.

  Officerskåren uppvaktar HMS Karlstad

  Ceremonien ägde rum den 29 novenber på HMS Karlstads brygga. Det skålades givetvis för fartyget med önskan om välgång under framtida uppdrag.

  NWT uppmärksammande också besöket och en artikel om detta hittar du på NWT:s webb.

 • Kick-off för HMS Karlstad

  2013-06-28

  HMS Karlstad

  Mina herrar,

  En rapport från syd. FMV tog över HMS Karlstad den 3 juni och därmed hissade vi flagga och befälstecken. Samma dag kastade vi loss och påbörjade provturer i den Blekingska skärgården. Vi var till sjöss måndag till onsdag och hann genomföra prov/tester på våra framdrivningssystem och grundläggande säkerhetssystem.

  Efter förtöjningen på onsdagen genomförde vi vårt första lopp, detta är en tradition vi ömt vårdar, bakgrunden är att förr i tiden hade man besvär med loppor och annan ohyra, för att kunna somna tog man sig en liten sup – loppsupen, innan man gick till kojs. Detta har utvecklats till ”lopp” vilket innebär att man efter den sista förtöjningen efter övningsperioden genomför lopp. Loppet brukar bestå av en enklare matbit (exempelvis en sillmacka) till detta inmundigas en nubbe eller två och några öl. Det är ett fantastiskt sätt att debriefa sig efter genomförd verksamhet!

  På fredagen åkte delar av besättningen upp till Stockholm för att under två intensiva dygn först öva och sedan genomföra parad vid kortegen för prinsessan Madeleine och hr O´Niell under lördagen den 8 juni. Under de följande veckorna v24 – 25 – 26 har vi genomfört provturer i Blekingeområdet som berört system inom samtliga dimensioner: luft, yta och under vatten. Vi har bland annat genomfört skjutningar med artilleri, med torpeder och vårt motmedelssystem.

  Sammanfattningsvis kan jag rapportera att proverna har varit framgångsrika och att ni kan vara stolta över ”er” korvett. Fartyget är nu återställt och förutom vaktpersonal går besättningen på en välförtjänt semester. Vi återgår i tjänst i början av augusti och går till sjöss för vidare provturer under v 33.

  Det är väldigt glädjande att Karlstads kommun meddelat att man kommer skänka två stridsflaggor med kommunvapnet på, vi jobbar på att hitta ett bra tillfälle för en överlämning.

  Med hopp om att ”Sola” kommer skina över er semester!

  Marina sommarhälsningar från HMS Karlstad

  Johan Spåhl

  Fartygschef Ksd