Minnesboken » Lars-Erik Gryth

Skriv din hälsning till Lars-Erik Gryth här!

 • Lars Erik Gryth har avlidit

  2010-09-03

  Majoren Lars Erik Gryth avled hastigt tidigare i veckan. Lars-Erik började sin bana på I2, gick Försvarets läroverk och Karlberg 1974-75. Förutom obligatoriska utbildningar blev han regementet trogen fram till sin pension och regementets nedläggning 2000-07-01.


  Lars-Erik tjänstgjorde i huvudsak vid hemvärns-och frivilligavdelningen sedermera fogruppavdelningen och var bl a fogruppchef och stf avdelningschef under 90-talet.


  Efter sin pensionering blev Lars-Erik frivillig i hemvärnet som stabschef och stabsmedlem i Värmlands västra hemvärnsbataljon. Han var styrelseordförande och vice förbundsordförande för Försvarsutbildarna i Värmland.


  Lars-Erik blev 65 år.


  Vila i frid.


  Kamraterna från Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden


  Lars Erik Gryth begravdes den 23 september i Stora Kils Kyrka klockan 11:00.